Best te pas 

Tekstdichters: Gerrit Dannenberg, Gerrit Schorn, Goaitsen van der Vliet, Hennik van 'n Scheenk'n (Henny Hamhuis),
Graads van ‘n Wegwiezer (Lex Meuris), Willem Wilmink, Jan Greve.

De pdf's met bladmuziek zijn down te loaden via de links onderaan elke tekst.

In alfabetische volgorde:

01 Best te pas
tekst: Gerrit Dannenberg

As oaver de oale groond
van’t Saksenlaand
de iets jongere volle moane schient
gef miej dat ’n good geveul
dat gef miej ’n good geveul

As 'n daamp van 'n niejen dag
miej en de wearld
hoast met teg ’n zin heel heanig wakker maakt
gef miej dat ’n good geveul
dat gef miej ’n good geveul

As ik de oaverriepe loch
van't hoog zommer
in ’n bebouwden kom nog dudelijk roek
veul ik miej zo völ better
dan veul ik miej völ better
dan veul ik miej zo völ better

Mer oonder de weelde loch
tusn twee reagnbuujn
met de felle zun in de plässe op de stroat
dat gef miej ’n good geveul
dan veul ik miej völ better
dan bin’k het best te pas                            pdf zang akkoorden     pdf zang akkoorden blazers

                                                                                                      pdf partijen                                                

02 Café 't Vat
tekst Gerrit Schorn

Op zundag a'w oons moal hebt had
en efkes vot wilt oet de stad
goat wie langs 't oale Gronaus’ pad
noar 't Lindenhof bie café 't Vat

Wie zeukt 'n plaetske op 'n plas
in Fraankriek neumt ze dat terras
bestelt 'n groot glas Beijers bier
dat nergns better smaakt as hier

De vrouwleu wilt Fraanse likeur
dat mag dan heij ok gèn gezeur
de keender bint oons nich tot last
ze kriegt 'n lekker glaesken kwast
bint met de draeijmöl in de weer
goat met de wipwap op en neer
wie dréénkt en lacht en kuiert wat
en spölt een mooie pot biljart

Um vief uur hebt de vrouwleu 't had
ze wilt noar hoes kriegt eelt an 't gat
joa met 'n tram geet dat heel vlug
wie bint zo weer in Èènske t'rug

‘n Tram schudt oe wa deur mekaar
ik veul mie al een betke raar
al dat geschok dat geet nich goed
dat Beijers bier wil d'r weer oet

O God te laat ach gattegat
mien niije boks is kleddernat
Mèr o wat hew't plezèèrig had
op 't Lindenhof bie café 't Vat                pdf zang akkoorden  pdf score  pdf partijen

03 De boakn’s braandt
tekst Gerrit Schorn

’t Duustert en de boakn’s braandt
rook drif oaver stad en laand
’n braandloch hangt ok in de wiek
en as ik oet mien dakraam kiek

Zee’k dat ‘n Es oranje kleurt
zoas’ t op earst’n Poasdag heurt
’t oale dat in ‘t veur verdwient
’t nieje keump noe de sun mear schient

Ik dreenk ’n glas nèm nog ’n ei
nog efkes en dan is ‘t wear mei              pdf zang akkoorden   pdf zang piano

04 Erve de Braker
tekst Gerrit Schorn
(Dient met een sterk Twents accent te worden gezongen)

Twee volle dagen in de week
deed mevrouw Scholten- van Heek
aan wetenschap kunst en cultuur
het gaf haar leven wat structuur

Want wie niets meer om handen heeft
zich snel in ledigheid begeeft
dus volgde ze ook schilderles
op donderdag van een tot zes

Ze ging dan met haar leraar mee
naar plekjes rondom Enschede
zo schilderden ze samen vaker
bij het oude boerenerve Braker

Daar tussen ’t koren en het kaf
viel ’t elitaire van haar af
en heeft ze ‘t huis, dat moet gezegd
heel mooi op linnen vastgelegd

De boerderij is er niet meer
maar ‘t wijkje houdt de naam in eer
waarom dit alles mij zo boeit
‘k ben bij de Braker opgegroeid               pdf zang piano     pdf partituur  pdf partijen

05 Hèèrfst
tekst Graads van ’n Wegwiezer (Lex Meuris)

De rogg' is van de essen of
de haver is a meeid
de ploog hef't land wier zwarte maakt
en knollen bint wier zeeid

Zo hèènig geet 'n beuk en eek
a'n betjen an't verkluur'n
de bèèrk 'n dee begint a mangs
'n luk met't blad te guur'n

'tWod aomd en de zun zakt vot
nen dunnen witten daamp
koemp ongemèèrkt in't weilaand op
trekt zachjes aower ’n kaamp

Nen melkemmer rienkelt ergens nog
in de veerte ziengt 'n wicht
dan piept wied vot 'n kruuwaagnrad
en klienkt ne delduur dicht

Nen hofhoond blekt ne koo leuit efkes
ne late kreei met lui'n slag
den zee'j nog èèm teeg'n de loch an
'tis 't èènde van ’n septemberdag            pdf zang piano hoorn

                                                                 pdf altfluit  pdf 4-stemmig mannenkoor piano
06 Jeneverbes                                                     
tekst Gerrit Schorn

Met’n leug’n foezelfles
bin ‘k veur ’n wek of zes
veur ’t plukk’n van jeneverbes
noar Buurs hen wes

Ik learde doar ’n wieze les
jenever zit nich in zon’n bes
dus bin ik veur ’n wek of zes
veur niks noar Buurs hen wes

Noe goa’k met völle mear succes
noar dat cafeek’n op ’n es
of ik doar wal es zat bin wes
nou reken maar van YES                          pdf zang akkoorden

07 Nieuw Enschede
tekst Willem Wilmink
(Dient met een sterk Twents accent te worden gezongen)

De vroegere bewoners aten aardappels met sju
ze kenden geen shoarma geen pizza geen fondu
tegenwoordig zijn er paprika’s groen en in het rood
avocado’s in plaats van buulkesbrood

Vroeger was de stad nog niet zo lumineus
geen De Kater geen Bolwerk geen Pumpke geen De Geus
je waant je tegenwoordig haast op Saint Germain des Prés
als je Grolsch drinkt op de Oude Markt in Enschede

Alle pijpen zijn verdwenen in fabrieken wordt gewoond
en het Pathmos heeft nu douches waar een ieder zich verschoont
’t Stroingslanden Helmerhoek de tekens van de groei
en vrouw Rillman staat waarachtig weer in bloei

Rotterdam bezit een Lijnbaan Hamburg heeft een Reeperbahn
en Den Haag heeft Lange Poten en Groot Mokum een Jordaan
laat ze ‘t allemaal maar houden en laat Apeldoorn Het Loo
zolang wij maar ijsjes kunnen likken bij het Ei van Ko

de stad was ooit in de ban van de textiel
en toen die dan kapot ging toen verloor de stad zijn ziel
maar wat eerst een droevig schouwspel was
is als een Phoenix herrezen uit de as                            pdf zang akkoorden 
                                                                                           pdf score
                                                                                           pdf partijen                                                                                                                                                         
                                                                             
                                                                              
08 Oal’n roop

tekst Gerrit Schorn

Heur iej boet’n ’t zacht gefluuster
van witte wieven in het duuster
doar goa’j as means veur op de loop
too bloas ze vot met ’n oalen roop

Boze duvels en demoon’n
vret van óónze broene boon’n.
doar he’j as means nich völ te koop
too drief ze oet met ’n oalen roop

Maak ’n end an déé ellende
woar blif toch de sunnewende
géf oons leu ‘n bètken hoop
too bloas met krach ’n oalen roop                                      pdf zang    pdf partituur

                                                                                             pdf partijen

09 Oale beuk
tekst Gerrit Schorn

O keendertied as ik oe zeuk
zet ik mie daal bie disse beuk
as an oons spel 'n ende kwam
rustten wie oet tèèg'n ziene stam

Met 'n meske sneed'n wie onvast
oonz' initiaal'n in de bast
opdat ze altied bleef'n stoan
totdat de wereld zol vergoan

De tied hef zich d'r met bemeuid
en alle letters bint vergreuid
gèn mènske den ze leaz'n kan
allenig wiezölf weet d'r nog van

Ach oale beuk an 't Roerinkspad
ie hebt zovöl te lied'n had
mer ie greuit verdan de heugte in
as ik allang de piep oet bin

O keend van toen as ik oe zeuk
goa 'k deur de knee bie disse beuk

En oh joa hadd'n ie zölf vrogger zonne beuk
klik dan mar rap op...vind ik leuk                                      pdf zang  pdf zang piano  pdf partituupdf partijen 

10 Roet'n Dieka
tekst Hennik van 'n Scheenken (Henny Hamhuis)

Roet’n Dieka wont bi-j Bookel
‘n luk noar Dèèl’n op an
woar de Kuuper ziene groond hef
achter Reurink’s Jan

Roet ’n Dieka mot heel oald wèèn
woo oald weet gin-een
en zo lang as ’t mi-j kan heug’n
wont ze doar alleen

Roet ’n Dieka zit vuur ’t vèènster
vaak tot deep in ’n nach
aj bi’j eer langs ’t hoes loopt knikt ze
met ‘nen vrömd’n lach

Roet ’n Dieka kik noar boet’n
zöt wat wi-j nig zeet
Roet ’n Dieka wocht a joar’n
op wat wi-j nig weet                                                       pdf zang    pdf zang&piano  pdf accordeon    pdf partituur

11 Volkspark
tekst Jan Greve

Eanske Volkspark nostalgie
muziektent en de Schutterie
honderd witte steulkes op 't bordeske
'n gleeske beer 'n kogelfleske

Eanske Volkspark nostalgie
kêêr-mis en ik was ter bie
stoomcarroussel van Wolf Janvier
bie mien vader op 'n skaolder hupsakee

Eanske Volkspark nostalgie
voetball'n dat was wat veur mie
Boys tegg'n Sportclub greun tegg'n zwat
fanatiek geproat in de hele stad

Eanske Volkspark nostalgie
daans'n was miene leefhebberie
met mien eerste wichtke wang an wang
n'n aomnd duurn nooit te lang

Eanske Volkspark nostalgie
ik zei alleen meer daankedie
'n viewer 't brugke beum en baank
veget ik nich mien lêêmn laank
veget ik nooit  mien lêêmn laank                                  pdf zang akkoorden  pdf partituur pdf partijen

12 De wilde jacht
tekst Gerrit Schorn

De oale boer schrikt wakker van gedonder en gekriejs
he zöt twee zwatte raav’n en dat brech h’m van de wiejs
bang veur vrouw en vee en ’t lot van hoes en hof
want de wilde jacht keump lienrecht op h’m of

Wodan rit veuran met zien groot achtbenig peard
zien witte hoar’n wappert en he zweait wild met zien zweard
donar met zien waag’n löt et donder’n kear op kear
houwt hard met ziene hamer en smit dondersteen’n near

De goden bint groot
de goden bint groot
de meanske bint in nood

Zo griept ze, geest’n en demoon’n met hun woeste macht
‘t gejammer en gehuul snit iesig deur de koale nacht
walkuur’n en godinn’n met de beide borsten bloot
stekt met hun spear de weenterduuvels dood

Helemoal van achter keump dan Derk met de Bear
zittend op zien everzwien is he drok in de wear
saam’n trekt ze voart een reusachtig vissersnet
en slept alle liek’n en de rotzooi met zich met

Wodan is groot
wodan is groot
godsrieders haalt de dood

Op een moal is et stille en de boer kik bang um hoog
de wilde jacht is oaver en he zöt de hemmelboog
wodans blauwe maantel en ’t oranje van de sun
beduud’n dat de veurjoarstied begun

Het duuster is verbann’n en et grouw en gries verdwient
het vrös nich mear omdat de sun noe lang en feller schient
ostara met heur haaz’ns en verse eier op de rug
breg ‘t jonge leav’n en ’t frisse greun terug

De meanske bint blie'j
de meanske bint blie'j
het duuster is noe veurbie                     pdf zangmelodie&akkoorden

13 Wat noe
tekst Goaitsen van der Vliet

He'j 't nog mooi gangs
of deank iej wa 's mangs
wat noe?
he'j 't wa'n moal had
of wördt et nog wat
met oe

Et spegel zwig stil
van wat komn wil
en de steule stoat zo door te stoan
de klok kik oe an
en tikt alverdan
der is joa zo völ wa'j nooit hebt doan

Der was wa 's n wich
mer doar wus iej nich
wat van
a'j eer harn vroagd
joa, a'j dat harn woagd
wat dan

't Weark gung aait vuur
en t weark gung aait duur
an oew dreume kwam iej nich an too
't volle verstaand
biej de beest en et laand
himmoals op n aard van vaar en moo

He'j 't nog mooi gangs
of deank iej wa 's mangs
wat noe
he'j 't wa 'n moal had
of wördt et nog wat
met oe                                                        pdf zang akkoorden  pdf score  pdf partijen

 

14 Össeler Es
tekst Gerrit Schorn

Wel as keend vrogger hef wes
op ‘n oal’n Össeler Es
met ziene row in gel en goald
en et bleui’nd vleerboshoalt

Zag al dat moois heanig verdwien’n
en mais en zoalthuuskes verschien’n
de oale erven dee ‘w nog keant
könt slechts vedan as monumeant

Wat doot ze toch met oonze earde
hef de natuur dan genne wearde
de multies hebt oons bie ‘n nös
totdat ze ‘t op ‘n emmer vrös

Dan geet ’t opeens onmeunig mis
zodat d’r niks mear oaver is
dan ’n dooi’n zee en van oons laand
’n woestenie met eankel zaand                  pdf tekst akkoorden

 

15 'n Weenters dreumke
tekst Gerrit Schorn

’t Löp wear teag’n ’t end van ’t joar
wi’j hebt de kerstversiering kloar
boet’n geet de weend tekear
reag’n slöt op de stroate near

Hier binn’n braandt ’n kachel vol
bi’j koffie met ’n dik vlak stol
ik dommel vot oonder oons beumke
noar ’n ieskoald weenterdreumke

Oaver iesbleum op de roet’n
’n sneebal midd’n in ’n snoet’n
op kleump ’n gladd’n glierbaan maak’n
en bom-ies knalhard loat’n kraak’n

Met ‘n sleeke van ‘n bult of glied’n
of met de hele school hèn schaats’n ried’n
da’s pas ‘n weenter woa’j van hoaldt
en oh gut noe is mien koffie koald             pdf zang akkoorden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-